Priser

Dödsannons som beställts via Fonus för publicering i tidning publiceras kostnadsfritt på Fonus Minnessidor.  Beställer du annons i efterhand för publicering enbart på Fonus Minnessidor kostar det 290,-.