Priser

Dödsannons som beställts via Fonus för publicering i tidning publiceras kostnadsfritt på Fonus Minnesalbum. Beställer du annons i efterhand för publicering enbart på Fonus Minnesalbum kostar det 290,-.